Author Archives: imanuel

הרב יוסף אליהו – מעלתה של האישה

פירוט ההרצאה: מדוע באמת יצאו בניו של חזקיהו המלך, לתרבות רעה? | גזירות-שמים יורדות לעולם, רק בסיוע מעשי האדם! | כשגם הנשים יצאו נגד הנביא ירמיהו – נחתמה גזירת הגלות! | הרב שך: לא לצמצם את עזרת-הנשים בישיבה – כי שם עדיין בוכים בתפילה! | "בזכות נשים צדקניות..." ששִׁמרו את הזוגיות, "...יצאו אבותינו ממצרים"  קרא עוד »

הרב יוסף אליהו – האשה היא סוד ארץ ישראל

פירוט ההרצאה: לא מקרה הוא, שקניין קידושי אשה נלמד מקניין א"י | לכל אדם יש ד' אמות מיוחדות בא"י - וגם אשה המיוחדת רק לו | כשטועים, ניתן להפסיד את הארץ המובטחת ע"י ה', וגם את 'האשה המובטחת' ע"י הבת-קול... | מעשה בבוגרת אולפנת בהר"ן, ששמעה לעצה לא לעשות "הפסקה" מדייטים | 'להוציא לחופשי' את הדגם הדמיוני של בן-הזוג, אותו רקמנו מילדוּת  קרא עוד »

הרב יוסף אליהו – השבת וישראל הם "זיווג משמים"!

פירוט ההרצאה: השבת היא הכלה, וישראל הם החתן ש"מקדש" אותה | המָּן (הפרנסה), הוא ה"וולד" שנוצר משמירת ישראל את השבת הראשונה! | מתי החלה חברת-התעופה "אל על" להרוויח? | גם החגים הם 'הפרי' הרוחני של זיווג ישראל והשבת | תכונות השבת (האמא) וישראל (האבא) - עברו בתורשה לחגים! (הצאצאים) | 4 תפילות השבת = 4 בחינות רוחניות = שכנגד 4 סוגי החגים | התחנות החשובות בחיי יעקב, מציינות את הבחינות הרוחניות של המועדים; בשמירת המועדים, אנו 'חיים' את חיי אבינו יעקב!  קרא עוד »

הרב יוסף אליהו – על מי מוטלת האחריות לשלום-הבית…?

פירוט ההרצאה: סיפור מחז"ל על 'קשיים בתקשורת' בין בני זוג | מה יקרה למי שמחפש בת-זוג ברמה מעליו? | חשיפה: הנוסחא שעל-פיה נביא לעולם ילדים מוצלחים! | כשאין ברירה וחייבים - באיזה אופן כדאי להעיר הערה לאשה?  קרא עוד »

הרב יוסף אליהו – התכונות הנדרשות משדכן

 קרא עוד »

הרב יוסף אליהו – זכר ונקבה במועדי ישראל

 קרא עוד »

כנס אמהות ובנות באפרת – האם חובה עלי להשתדל כדי להתחתן?

 קרא עוד »

הרבנית בת-אל גרינשפן – תפקוד השדכנית, דמי שידוך ותפקיד ההורים

 קרא עוד »

הרבנית שרה אליאסף – תפקוד ההורים כמלוים הבת לשידוכיה

 קרא עוד »

המנהלת רבנית ציפורת לין – לווי הבת להקמת ביתה

 קרא עוד »