Author Archives: imanuel

אפשרויות לפעילות בעקבות "הקורס לשדכנות"

 קרא עוד »

מה צריכים רווקים בוגרים לעשות, כדי להתחתן?

מאת הרב יוסף אליהו – בעקבות שיחת טלפון עם אלמונית ✰ שלום כבוד הרב: יש לי חבֵרה מקסימה, מדהימה, רווקה בת 52, ואני חייבת-חייבת לעשות משהו כדי שהיא תתחתן! אני לא יכולה לראות אותה עוד ככה!  קרא עוד »

אישור רואה-חשבון

בס"ד טבת התשע"ב, ינואר 2012   לכבוד איגוד השדכניות "עין טובה" – הרב יוסף אליהו   בדקתי את הנתונים שהעברתם לי, לסיכום 4 שנות פעילותכם בתחום השידוך והליווי. השוויתי את הנתונים המופיעים בשאלון שמילא כל מועמד/ת, עם הכתוב בספרי החשבונות שלכם כפי שדיווחתם לרשויות המס. בדקתי את מספר המועמדים שהתארסו ואת משך הזמן שבו הגיעו לאירוסין על-פי הדיווח שלכם, ונעשה ...  קרא עוד »

למעוניינים בשיחה עם ראש האיגוד, הסופר הרב יוסף אליהו

הרב יוסף אליהו

שיחה עם ראש האיגוד, הסופר הרב יוסף אליהו: א) לשם היכרות עם בנות "מכללה ירושלים", בית וגן: הרב אליהו ורעייתו, משמשים כשדכני "מכללה ירושלים" משנת תש"ע. כל תלמידה מן המניין במוסד אקדמי זה (למעֵט, קורסי המשך או תואר שני) זכאית לפנות לריאיון כדי לקבל הצעות שידוכים, וכן ליווי צמוד ככל שיידרש גם אם תכיר בחור באופן עצמאי. מדובר בבנות צעירות ...  קרא עוד »

על הקמת אירגון "עין טובה"

תשס"ז: ברכת והכוונת הרב מרדכי אליהו זצ"ל     שלום, אנו שמחים מאוד על פנייתכם אלינו…  איגוד "עין טובה" נוסד בשנת תשס"ז בברכתו ובהנחייתו הישירה של הרב מרדכי אליהו זצ"ל, שכ"אביהם של ישראל", טרח ודאג כל ימיו להביאם לבניין בית נאמן. הרב התעניין ביעדים שהִצגנו לו ובדרכים להשגתם, והִנחה אותנו גם בפרטי הפרטים של ההתנהלות מול הציבור הקדוש. החידוש המרכזי ...  קרא עוד »

הסתרת מידע בשידוכין

הרב יואל וד"ר חנה קטן הסתרת מידע בשידוכין ראשי פרקים   מבוא א.   הפן הרפואי – סוגי מחלות מחלות המסכנות חיים מחלות הפוגעות באיכות החיים אל-וסת בעיות אסתטיות בעיות נפשיות ב.   אונאה, לפני עיוור ולא תעמוד על דם רעך ג.    לשון הרע ורכילות ד.   הבירור הוא תפקידו של החתן ה.   "לך למקום שלא יכירוך" ו.    מומים הפוסלים קידושין 'דורקטי' נערה ...  קרא עוד »