שידוכים לבעלי צרכים מיוחדים

הסתרת מידע בשידוכין

הרב יואל וד"ר חנה קטן הסתרת מידע בשידוכין ראשי פרקים   מבוא א.   הפן הרפואי – סוגי מחלות מחלות המסכנות חיים מחלות הפוגעות באיכות החיים אל-וסת בעיות אסתטיות בעיות נפשיות ב.   אונאה, לפני עיוור ולא תעמוד על דם רעך ג.    לשון הרע ורכילות ד.   הבירור הוא תפקידו של החתן ה.   "לך למקום שלא יכירוך" ו.    מומים הפוסלים קידושין 'דורקטי' נערה ...  קרא עוד »