"כבד את אביך ואת אמך למען" תתחתן (סרט)

אהובה צוקרמן, יועצת בשיטת בלהה שפר / אדלר. נושא הייעוץ: "מוּדעות וסיוע בקבלת החלטות".

_____________