נטע שדכנית בארץ ישראל!

מי שמע מימיו, על יונה קרמניצקי?

לפני 108 שנים, הקים יונה קְרֵמְניצקי את "הקרן הקיימת לישראל", שמייעדיה המרכזיים היו: רכישת אדמות א"י, ונטיעת יערות בה. איש אחד, עם רעיון שנחשב אז די תמהוני: להחזיר לא"י את מרבד עציה הירוק.

הכל הודו שמטרות הקרן החדשה הן מצויינות, אך איש לא האמין שמשהו רציני יֵצא מהמיזם החדש.

והיום, מי זוכר את אלה שלעגו אז לחזונו של יונה קרמניצקי? אפילו על האיש עצמו יודעים מתי-מעט… אך אל מול המפעל העצום, ההיסטורי ממש, אנו עומדים ביראת-כבוד. הרעיון שהגה קרמניצקי – ושסיכוייו להתממש היו אז אפסיים – הצליח בראש ובראשונה – משום שהיה רעיון אמיתי. חזון הנעוץ בעֲברה המפואר של ארץ ישראל, ופניו בעתיד הנצח של ארץ הצבי. בזכות הרעיון שקרם קרמניצקי, ישראל היא כיום המדינה היחידה בעולם, שמספר עציה, גדול ממספר העצים שהיו בה לפני 100 שנה. היא גם המובילה בעולם, בתהליכים של עצירת המדבר באמצעות נטיעות. כיום אין איש שואל: מה כבר יועילו כמה עצים לַשממה הגדולה של הארץ. כל ילד מבין, שעץ, ועוד עץ, ועוד עץ – הם בסופו של דבר יער.

ועוד: לכל עץ יש זרעים, הנפוצים לכל עבר והופכים לשתילים. טרחתָ ונטעת עץ אחד – והנה יש לו 'צאצאים' אין-ספור.

מה שנכון בעצים, נכון גם בבני אדם. אלה גם אלה נותנים פירות, שבלעדיהם – אין קיום לעולם.

על כן: זוהי מצוות השעה! שדכניות ושדכנים ניטע בכל רחבי ארצנו. ואל תֹּאמר: מה כבר תועיל עוד שדכנית, אל מול שממת הרווקות. עשי את בביתך ערבי מפגש, ואתה אדוני הגבאי, הרצאה בבית-הכנסת, ואתם, זוג יקר, הרימו מיזם חודשי במתנ"ס האזורי. ואַל נא תשכחו: כל פעילות, מפיצה 'זרעים' סביב!… השכנה שלך רק שמעה שאת עושה ערב לפנויים ופנויות, וסיפרה 'סְתם' לחברה רווקה בעבודה, וההיא התקשרה לשאול – ונדלקה לעשות משהו דומה בשכונה שלה, אצל רופאה אמידה בת 57 שיש לה פנטהאוז ענק – אך נכדיה לא יכולים ליהנות מהבריכה המדהימה שעל הגג, כי איש מילדיה עדיין לא התחתן… וההיא הגיעה למתנ"ס בטעות, כי חשבה שיש ערב שירה בציבור – ומאז היא נראית בציבור בחברת הבחור שפגשה באותו ערב פנויים ופנויות, שהיה במתנ"ס.

הפעילות שלך, תעלה למישהי רעיון לִפעילות אחרת במקצת; להדגשות אחרות – משהו, שעל הדרך, יתאים גם לבת שלה… כשם שהעצים ביערות ארצנו, אינם ממין אחד בלבד… הקק"ל הבטיחה את הניצחון על השממה לא בזכות עוצמה שהיתה לה, אלא משום שהיתה עקבית בפעילותה. מפרוטה דלה של תלמיד בקופת-הקק"ל לחברתה, מעץ ועוד עץ, וּמט"ו בשבט למִשנהו – נטעה עד כה הקק"ל כ250 מיליון עצים בא"י!

כמות גדולה – הופכת עם הזמן לאיכות.