מפעל חיים של איש אחד – יהודה דנינו, השדכן שהיה לאגדה