מה עשינו בתרומתכם

תרומה שהצמיחה חתונות:

בראשית שנת תשע"ז, תרם הרב בני לוין סכום של 5000 ש"ח ל"עין טובה". בעמותה הוחלט לכוון תרומה זו להפקת תוצאות טובות יותר מהשבתות לפנויים ופנויות, הנערכות 3-4 פעמים בשנה, והתרומה הופנתה ל2 מטרות:
1. הוזלת הייעוץ המקיף – בחור או בחורה שהשתתפו בשבת, יקבלו הנחה של 50% (250 ₪) על הריאיון המקיף עם ראש האיגוד, הכולל יעוץ-שידוכי+הצעות וליווי.
אחת התוצאות מכך: הודעה על ההוזלה נשלחה למשתתפי השבתות, וכתוצאה מכך הגיעו לריאיון 4 בחורים, וביניהם תמיר בן ה35. בהמשך הליווי, הוצעה לתמיר צביה בת ה30, שהשתתפה בשבת אחת קודם… נעשה ליווי צמוד במשך 4 חודשים, שהבשיל את הקשר לכדי אירוסין!

2. תשלום לצוות השבתות עבור הליווי – הצוות שעורך את הסדנאות במהלך השבתות, עושה זאת ללא כל תמורה. זו עבודה מאומצת של 12 שעות שמתפרסת בכל מהלך השבת. אחרי השבת אנו מקבלים מהבנים והבנות את "הסימונים", דהיינו: עם מי ממשתתפי השבת היו רוצים להיפגש, לאור מה שהתרשמו בסדנאות ובפעילות. מדובר בעבודה נוספת של עשרות שעות! ראשית יש להפגיש את אלה שהיו ב"סימון הדדי" שהבן והבת סימנו זה את זו. כאן יש דילמות: נאמר שמשה סימן את רחל ומרים, וגם רחל ומרים סימנו אותו. עם מי עדיף להפגיש את משה, לאור מה שהצוות התרשם בשבת? מי תתאים יותר, רחל או מרים? ומה עושים, כשגם למרים יש "סימון הדדי" נוסף, עם אבי…?
כל אלה מצריכים מחשבה רבה, ובעיקר טירחה של שעות לפנות אל הבחורים והבחורות, ודווקא בשעות הערב והלילה שבהן הם אינם עובדים… שעות לא קלות לאשה, שאמורה להקדיש שעות אלה לילדיה ולבעלה.
בעקבות תרומתו של הרב לוין, הוחלט לשלם לצוות על עבודתו לאחר השבת, וברוך ה' שמעבודה זו נוצרו 2 חתונות! האחת של מוריה, והשניה של ישי – שניהם השתתפו בשבת מס' 9, הכירו את נורית שכטר מן הצוות, ועשו אצלה אימון אישי אחרי השבת, שהוביל לחתונות שניהם, עם בני זוג שלא היו בשבת.

*) בחורף תשע"ח פנו מירב ותומר וביקשו להרים תרומה של 2000 ₪, וזאת כהכרת-טובה לקב"ה ולשליחיו ב"עין טובה", על שזכו להכיר זה את זו, בשבת של "עין טובה" שנערכה בתמוז תשע"ו בקרית ארבע.
גם סכום זה הוקדש כולו להגדלת הצוות בשבת 12 שעתידה להיערך בעז"ה בירושלים באולפנת "חורב" באייר תשע"ח, ולתשלום של 60 ש"ח לשעה על המשך הליווי אחרי השבת.

משבת 13 התארסו יקי וטליה בחודש שבט תשע"ט
תוצאות? – נשמח לדווח עליהן לאחר שבת 13, דהיינו, בכסליו תשע"ט.