מהשידוך הראשון בתורה, לשידוכים שלנו – סיון רהב מאיר