חבצלת מורי-שריר מנתניה

חבצלת מורי-שריר מנתניה. גימלאית משרד החינוך (פיקוח).

בוגרת "הקורס לשדכנות", וקורס המשך.

התמקדות במגזר: מסורתי, ו'דתי-לאומי לייט' ומעלה. אקדמאיים ולא אקדמאיים.

יש צורך בראיון אישי.

דמי הרשמה: 100 ש"ח. כשמתארסים – 1000 ש"ח מכל צד.

נייד: 0503993229