השידוך "הבלתי אפשרי" של אביטל – מתוך "הקורס לשדכנות"