הרב יוסף אליהו – "הרוצה לשאת אישה יבדוק באחיה"

מדוע הורו חז"ל לבדוק דווקא את האשה באחֵיה – ולא את הגבר באחיו? | הבדלי האופי שבין הגבר לאשה, והשורש לכך | מדוע הִשוו חז"ל את התורה ל'בִתו' הקב"ה, ולא ל'בנו'? | הרב שך זצ"ל: האם עדיף שלא להתחתן עם בחורה שאחיה נעשה דתל"ש?