הרב יוסף אליהו – המעלה העצומה שבנישואין ✰ כל העולם כולו "זכר ונקבה"

הטעם הרוחני לחתונתו של הרב יצחק כדורי זצ"ל, לאחר שהתאלמן בגיל 106 | ר' איצ'ה-מאייר חיבר שיר לרעייתו, ליום הולדתה ה-90… | איכות הקשר שבין איש לאשתו, משפיעה על יחסי ה' ו"רעייתו"! | סוד ההשפעה הנכונה של  ה'זכר' ב'נקבה': השפעה באיזון | חובה להעלות את הנישואין לסדר-היום הציבורי