הרב יוסף אליהו – מעלתה של האישה

פירוט ההרצאה: מדוע באמת יצאו בניו של חזקיהו המלך, לתרבות רעה? | גזירות-שמים יורדות לעולם, רק בסיוע מעשי האדם! | כשגם הנשים יצאו נגד הנביא ירמיהו – נחתמה גזירת הגלות! | הרב שך: לא לצמצם את עזרת-הנשים בישיבה – כי שם עדיין בוכים בתפילה! | "בזכות נשים צדקניות…" ששִׁמרו את הזוגיות, "…יצאו אבותינו ממצרים"