הרב ד"ר אליהו זייני – יעד הזוגיות המושלמת: הכלת השונה ממני

"ויטאמין החתונה" – הוא חיזוק האמונה בטוב | נישואין מאושרים מלוּוים תמיד באפשרות של אי-הבנות | 'הרס המשפחה' בעולם החל במרד הסטודנטים בפריס, 1968 |  אנו העם היחיד בעולם הבנוי על המשפחה