הכול לכדי צילום: תמונה היא המקבילה האסתטית לציון IQ