החידוש שבעין טובה

"עין טובה" – שדכנות וליווי עד החופה

"עין טובה" נוסד בשנת תשס"ז בעצתו ובברכתו של הגר"מ אליהו זצ"ל, שקבע דרכים לפעילות האיגוד.   מטרת האיגוד: למשוך לעיסוק בשידוכים אנשים בעלי יכולת אישית ומקצועית גבוהה, שיטפלו באופן אישי מאוד בכל בחור/ה המגיע אליהם, יקדישו זמן רב כדי להבטיח התאמה מירבית – וכל זאת, כדי להגיע לבניית בית נאמן ומאושר, במינימום זמן והפגשות.   דרך הפעולה: גיוס אנשים מבוגרים ...  קרא עוד »

אישור רואה-חשבון

בס"ד טבת התשע"ב, ינואר 2012   לכבוד איגוד השדכניות "עין טובה" – הרב יוסף אליהו   בדקתי את הנתונים שהעברתם לי, לסיכום 4 שנות פעילותכם בתחום השידוך והליווי. השוויתי את הנתונים המופיעים בשאלון שמילא כל מועמד/ת, עם הכתוב בספרי החשבונות שלכם כפי שדיווחתם לרשויות המס. בדקתי את מספר המועמדים שהתארסו ואת משך הזמן שבו הגיעו לאירוסין על-פי הדיווח שלכם, ונעשה ...  קרא עוד »

על הקמת אירגון "עין טובה"

תשס"ז: ברכת והכוונת הרב מרדכי אליהו זצ"ל     שלום, אנו שמחים מאוד על פנייתכם אלינו…  איגוד "עין טובה" נוסד בשנת תשס"ז בברכתו ובהנחייתו הישירה של הרב מרדכי אליהו זצ"ל, שכ"אביהם של ישראל", טרח ודאג כל ימיו להביאם לבניין בית נאמן. הרב התעניין ביעדים שהִצגנו לו ובדרכים להשגתם, והִנחה אותנו גם בפרטי הפרטים של ההתנהלות מול הציבור הקדוש. החידוש המרכזי ...  קרא עוד »