ארגון עין טובה מרחיב את הפעילות הארצית, היו שותפים עמנו

היעדים שלנו-
א- הכפלת מספר החתונות הנוצרות בשבתות.
ב- חלוקת חוברת הדרכה דיגיטלית לדייטים, בשילוב סרטונים!

https://www.jgive.com/new/he/ils/donation-targets/31182