אישור רואה-חשבון

בס"ד טבת התשע"ב, ינואר 2012

 

לכבוד איגוד השדכניות "עין טובה" – הרב יוסף אליהו

 

בדקתי את הנתונים שהעברתם לי, לסיכום 4 שנות פעילותכם בתחום השידוך והליווי. השוויתי את הנתונים המופיעים בשאלון שמילא כל מועמד/ת, עם הכתוב בספרי החשבונות שלכם כפי שדיווחתם לרשויות המס. בדקתי את מספר המועמדים שהתארסו ואת משך הזמן שבו הגיעו לאירוסין על-פי הדיווח שלכם, ונעשה אימות של נתונים אלה באמצעות התקשרות למִדגם מייצג של מועמדים, שבחרנו באקראי.

יצויין, שכל הפרטים שבדקנו נמצאו נכונים.

הנתונים לסיכום 4 שנות פעילותכם, במסגרת של תשלום עבור הראיון הראשוני ותחילת העבודה, ותשלום נוסף עם האירוסין – הם אפוא כדלהלן:

 

עד גיל 29 מעל גיל 29
התארסו: 69% מהמועמדים 35% מהמועמדים
מתוכם התארסו: בשידוך בליווי באופן עצמאי בשידוך בליווי באופן עצמאי
18.5% כ30%- כ52%- 10% 10% 15%
במשך: 6.5 ח' כ9- ח' כ15- ח' 4 ח' 3.5 ח' 24 חודש

 

* מתוך השידוכים שיצרה "עין טובה" – 86% מהם היו בהצעה ראשונה!

* ביקשתם גם לבדוק את מספר שעות-הליווי שהושקעתם בכל פלח שנבדק, אך מכיוון שאין אפשרות לבצע אימות של נתון זה עם המועמדים, לא נוכל לספק אישור על נתון זה.

 

בכבוד רב

ומתוך הערכה רבה למלאכת הקודש שבידכם!

רואה-חשבון חיים הירש

 

 

roe_hesbon