Author Archives: imanuel

לבנים ולבנות שמעל גיל 28

לבנים ולבנות שמעל גיל 28: מן הניסיון, בגילאים כאלה לא פשוט להתחתן ללא סיוע. לדעת הרב מנחם בורשטיין שליט"א, ראש מכון פוע"ה (שלזכותו למעלה מ40 שידוכים!) מי שהגיע לגיל 25/6, לא יצליח להתחתן ללא שמישהו, או משהו יוצא דופן, 'ידחוף' אותו לכך. התאמת בן-זוג בגיל זה היא מורכבת, מצריכה ניסיון רב, וככל שהגיל עולה, יש צורך בשעות רבות של יצירת ...  קרא עוד »

מכתבים לראש האיגוד

כבוד הרב יוסף אליהו שלום רב קראתי מה שכתבת בעלון של פרשת שבוע "כי תצא" זה מאד קשה. להכיר בחור טוב למטרת נישואין ובמיוחד בגילאים שמעל 30 וזה לא תמיד תלוי בבחורה. אני עובדת בהנהלת חשבונות, אני מחפשת בחור ירא שמיים, עובד, לא חרדי, אני מסורתית שומרת שבת. כשהתקשרתי עבור שידוך אפילו בטלפון שכתוב בעלון שלכם, כשהתקשר בחור קודם כל שאל איך אני ניראת, כשאמרתי בסדר הוא ...  קרא עוד »

לשמחת-תורה

נסתיים ספר "דברים", ועמו מחזור נוסף של קריאת התורה. המתבונן בְּאורך התקופה המתוארת בספר זה, יגלה פרט מעניין ביותר: התורה כולה, למן "בראשית" ועד סוף "דברים", עוסקת בתקופה שאורכה כ2500– שנה: מבריאת העולם, ועד שנת 2488 לבריאה, היא שנת כניסת בני ישראל ארצה. ואילו "דברים" המהווה חמישית מתורתנו הקדושה, עוסק בתקופה של 37 ימים בלבד! הוא פותח בא' בשבט האחרון ...  קרא עוד »

"עין טובה" – שדכנות וליווי עד החופה

"עין טובה" נוסד בשנת תשס"ז בעצתו ובברכתו של הגר"מ אליהו זצ"ל, שקבע דרכים לפעילות האיגוד.   מטרת האיגוד: למשוך לעיסוק בשידוכים אנשים בעלי יכולת אישית ומקצועית גבוהה, שיטפלו באופן אישי מאוד בכל בחור/ה המגיע אליהם, יקדישו זמן רב כדי להבטיח התאמה מירבית – וכל זאת, כדי להגיע לבניית בית נאמן ומאושר, במינימום זמן והפגשות.   דרך הפעולה: גיוס אנשים מבוגרים ...  קרא עוד »

סיפור ודברים לפורים

הבית של הרב מרדכי אליהו זצ"ל אחת בלילה. בחזרה מהר-המנוחות, אתה חולף שוב ליד הבניין המוּכר. "…ליד הבית של הרב אליהו" – נקודת ציון שגורה בפי-כל. אתה מביט בבניין. הֲעתידות אבנֵי-מִקיר אלו לפתוח יום אחד את פיהן, ולספר מאשר ראו? הלא אמרו ש"אבני ביתו של אדם וקורות ביתו של אדם, מעידים בו" לעתיד לבוא, אם ציער עצמו עם הציבור, אם ...  קרא עוד »

"כבד את אביך ואת אמך למען" תתחתן (סרט)

אהובה צוקרמן, יועצת בשיטת בלהה שפר / אדלר. נושא הייעוץ: "מוּדעות וסיוע בקבלת החלטות". _____________  קרא עוד »

נטע שדכנית בארץ ישראל!

מי שמע מימיו, על יונה קרמניצקי? לפני 108 שנים, הקים יונה קְרֵמְניצקי את "הקרן הקיימת לישראל", שמייעדיה המרכזיים היו: רכישת אדמות א"י, ונטיעת יערות בה. איש אחד, עם רעיון שנחשב אז די תמהוני: להחזיר לא"י את מרבד עציה הירוק. הכל הודו שמטרות הקרן החדשה הן מצויינות, אך איש לא האמין שמשהו רציני יֵצא מהמיזם החדש. והיום, מי זוכר את אלה ...  קרא עוד »

האם גם אני יכול/ה לעשות שידוכים?!

 קרא עוד »

איך זוכים לעשות שידוך? – שיחזור בהילוך איטי

השידוך שאולי ייכנס לספר שיאי ג'ינס: עם סיום "הקורס לשדכנות", 'חיפשה' גילה כהן מישהו לשדך - והצליחה בניסיון ראשון בחייה! כתבה שהתפרסמה עם השידוך הראשון של גילה כהן, בוגרת הקורס.  קרא עוד »

התחזית שהתממשה

כתבה שנייה על גילה כהן, בתום השנה הראשונה לעבודתה בשדכנות, ויצירת השידוך השישי!  קרא עוד »