הרב יוסף אליהו – השבת וישראל הם "זיווג משמים"!

פירוט ההרצאה: השבת היא הכלה, וישראל הם החתן ש"מקדש" אותה | המָּן (הפרנסה), הוא ה"וולד" שנוצר משמירת ישראל את השבת הראשונה! | מתי החלה חברת-התעופה "אל על" להרוויח? | גם החגים הם 'הפרי' הרוחני של זיווג ישראל והשבת | תכונות השבת (האמא) וישראל (האבא) – עברו בתורשה לחגים! (הצאצאים) | 4 תפילות השבת = 4 בחינות רוחניות = שכנגד 4 סוגי החגים | התחנות החשובות בחיי יעקב, מציינות את הבחינות הרוחניות של המועדים; בשמירת המועדים, אנו 'חיים' את חיי אבינו יעקב!