הרבנית שרה אליאסף – תפקוד ההורים כמלוים הבת לשידוכיה