הרבנית בת-אל גרינשפן – תפקוד השדכנית, דמי שידוך ותפקיד ההורים